Miałeś wypadek komunikacyjny? Pośliznąłeś się bądź potknąłeś? Wypadek przy pracy? Śmierć osoby bliskiej? Dopuszczono się w stosunku do Twojej osoby błędu medycznego? Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki Adwokat zajmuje się m.in. dochodzeniem należnych odszkodowań swoim klientom na terenie całego kraju.

Nasza kancelaria pomaga w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wyrządzonej szkody w wyniku różnych zdarzeń w życiu codziennym. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego – kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Przepis ten normuje podstawową zasadę odpowiedzialności opartej na winie sprawcy szkody.

Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki Adwokat pomaga uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie w przypadku doznania obrażeń ciała w skutek: wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, potknięcia, poślizgnięcia, błędu medycznego, pogryzienia przez psa i inne. W przypadku wypadku śmiertelnego osobom bliskim zmarłego, tj.: małżonkom, rodzicom, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, dziadkom oraz osobom tworzącym nieformalny związek ze zmarłym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Pomoc poszkodowanym rozpoczynamy od szczegółowej analizy prawnej danego przypadku, następnie negocjujemy wysokość odszkodowania z towarzystwem ubezpieczeń zobowiązanym do wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia. Po uzyskaniu świadczenia, przekazujemy je niezwłocznie naszym klientom i wspólnie decydujemy o wystąpieniu na drogę sądową w celu uzyskania dopłaty do otrzymanego odszkodowania/zadośćuczynienia.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki