Każdemu z nas może przytrafić się wypadek czy kolizja na drodze. W takiej sytuacji ubezpieczyciel sprawcy szkody pokrywa przede wszystkim koszty naprawy uszkodzonego pojazdu. Oprócz powyższego, w zakres szkody (odszkodowania) wchodzi także możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego w uzasadnionym okresie naprawy pojazdu uszkodzonego w zdarzeniu drogowym.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt: III CZP 05/11).
Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Stanowisko to znalazło wyraz w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 1916/00 (niepubl.).

Podsumowując powyższe, poszkodowanemu przysługuje możliwość korzystania z pojazdu zastępczego w okresie naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym. Koszt wynajęcia takiego pojazdu powinien ponieść ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw wskazuje niestety, że ubezpieczyciele w 99% spraw starają się negować swoją odpowiedzialność w zakresie okresu najmu bądź przyjętej dobowej stawki wynajęcia pojazdu zastępczego. Dlatego też, najwygodniejszym dla Państwa rozwiązaniem jest wynajęcie pojazdu zastępczego w formie bezgotówkowej (bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów).

Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki Adwokat prowadzi stałą obsługę prawną dwóch wypożyczalni zajmujących się wynajmowaniem samochodów i motocykli z OC sprawcy szkody. A mianowicie z firmą CarFast (http://carfast.pl/) – wynajem samochodów osobowych oraz firmą Kawasaki Kłodawa (http://kawasaki-klodawa.pl/) – wynajem motocykli. Jeżeli chcielibyście Państwo wypożyczyć całkowicie za darmo pojazd na czas naprawy własnego samochodu/motocykla to zapraszam do zapoznania się z ofertami wyżej wymienionych podmiotów.

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki