Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Zacytowany przepis jest jasny, jednakże aby sąd orzekł rozwód muszą zostać spełnione odpowiednie przesłanki. Przede wszystkim między małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że między mężem i żoną przestały istnieć trzy podstawowe więzi: emocjonalna/duchowa, gospodarcza i fizyczna. Zachowanie co najmniej jednej z więzi, np. gospodarczej, sprawia, że nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu. Podobnie istnienie więzi cielesnej, mimo braku więzi duchowej i gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, a powództwo rozwodowe powinno zostać oddalone (por. orzeczenie SN z 5.01.1952 r., C 431/51, NP 1953/5, s. 81; orzeczenie SN z 6.10.1951 r., C 188/51, OSN 1952/3, poz. 72).
Ustanie więzi uczuciowej – mamy z nią do czynienia w momencie gdy małżonkowie przestają się darzyć uczuciem, gdy brak jest wspólnoty emocjonalnej/duchowej między małżonkami. Więź emocjonalna nie może istnieć nawet w jak najmniejszym zakresie, gdyż wtedy może nie dojść do rozwiązania przez sąd małżeństwa przez rozwód.
Ustanie więzi gospodarczej – to nic innego jak zaprzestanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego bądź prowadzenie go w minimalnym zakresie. W rzeczywistości często zdarza się, że w trakcie rozwodu strony zamieszkują wspólnie – przy spełnieniu pewnych warunków nie jest to przeszkodą do orzeczenia rozwodu.
Ustanie więzi fizycznej – aby móc ustalić, że orzeczenie rozwodu między małżonkami jest dopuszczalne należy ustalić czy między małżonkami ustały stosunki fizyczne. Z reguły każdy stosunek fizyczny między małżonkami świadczy o istnieniu między nimi pewnej więzi i może stanowić przeszkodę w udzieleniu rozwodu.

Drugą konieczną pozytywną przesłanką niezbędną do orzeczenia rozwodu jest trwałość rozkładu pożycia. Nie każdy rozkład pożycia małżeńskiego ma taki charakter, gdyż nawet zupełny rozkład może być przemijający. Ma to miejsce w przypadku, gdy ustanie więzi będących podstawą małżeństwa nastąpiło w wyniku jednego zdarzenia – np. zdrady małżeńskiej i następnie małżonkowie podjęli wspólne pożycie. W takiej sytuacji sąd analizując sprawę dojdzie do przekonania, że orzeczenie rozwodu jest niemożliwe, gdyż rozkład pożycia nie jest trwały.

W mojej praktyce zawodowej spotkałem się z różnymi sprawami małżeńskimi. Często zdarza się, że orzeczenie rozwodu nie jest takie proste jak nam się wydaje. Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki Adwokat zajmuje się prowadzeniem spraw o rozwód na terenie całego kraju, jednak główna działalność skupiona jest na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Rozwód Gorzów – w Gorzowie Wielkopolskim sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
Rozwód Choszczno – sprawy rozwodowe klientów z miejscowości Choszczno i okolic są zazwyczaj prowadzone przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.
Jeżeli uważasz, że potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w poprowadzeniu Twojej sprawy o rozwód to zapraszam do kontaktu i podjęcia współpracy.

Szymon Prawucki Adwokat – Rozwód Gorzów / Choszczno

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki