Z
Zakres usług oferowanych przez kancelarię obejmuje przede wszystkim reprezentację osób fizycznych jak i prawnych
… przed sądami powszechnymi w obu instancjach, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, trybunałami, organami administracji państwowej, organami egzekucyjnymi (zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika).
Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną przedsiębiorcom. Reprezentujemy interesy naszych klientów także w postępowaniach przedsądowych, dążąc do rozwiązania sporów w polubowny sposób. Zakres działalności obejmuje również udzielanie porad oraz konsultacji prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wypełnij ten formularz, aby otrzymać wstępną darmową konsultacje.