W jednym z wcześniejszych artykułów opisywałem przesłanki orzeczenia rozwodu. Jednak w pewnych sytuacjach pomimo wystąpienia tzw. pozytywnych przesłanek do orzeczenia rozwodu (tj. zupełności i trwałości rozkładu pożycia) sąd nie jest uprawniony do rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Może tak się zdarzyć w dwóch sytuacjach:
rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 kro);
rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 kro).

Jak widać powyżej – orzeczenie rozwodu nie zawsze jest takie proste jak nam się wydaje. Problemy zazwyczaj powstają kiedy małżonek, kierując się zazwyczaj złośliwością usilnie dąży do uprzykrzenia życia drugiej stronie. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokata, albowiem sprawa o rozwód może okazać się długotrwała i skomplikowana. Z pomocą adwokata rozwód w Gorzowie Wlkp. czy w Szczecinie (dla mieszkańców Choszczna i okolic) może okazać się szybszy oraz łatwiejszy.

Zapraszam do kontaktu,
adwokat Szymon Prawucki

 

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki