System dozoru elektronicznego to system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Często jest to jedyna możliwość, aby uniknąć odbycia kary w jednostce penitencjarnej. W okresie udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego należy przebywać w miejscu odbywania kary (zazwyczaj w mieszkaniu, w którym na co dzień przebywa skazany bądź w innym wskazanym przez sąd) w godzinach określonych w postanowieniu sądu.

W praktyce ten sposób odbywania kary pozbawienia wolności polega na założeniu na kostkę skazanego nadajnika (tzw. obrączki) oraz zainstalowania w mieszkaniu zamieszkania skazanego rejestratora. Urządzenia te współdziałają ze sobą przekazując informacje organom monitorującym, o tym czy skazany pozostaje we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie.

Kto może starać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Prawo karne Gorzów / Choszczno
Sąd Okręgowy – Wydział Penitencjarny (w przypadku województwa lubuskiego – Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. bądź w Zielonej Górze, a w przypadku województwa zachodniopomorskiego – Sąd Okręgowy w Szczecinie bądź w Koszalinie) może udzielić zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego po spełnieniu następujących warunków:
orzeczono wobec skazanego karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku;
skazany posiada  określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich, wspólnie z nim zamieszkujących;
jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;
udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 kk, czyli nie mogą zachodzić warunki tzw. multirecydywy (wynikać to będzie z opisu czynu oraz jego kwalifikacji prawnej).

Wniosek o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego składa się do Sądu Okręgowego Wydziału Penitencjarnego, w okręgu którego skazany przebywa. Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym nie stoi na przeszkodzie w złożeniu ww. wniosku. Omawiany wniosek jest wolny od opłat.

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata w przeanalizowaniu Twojej sytuacji prawnokarnej i ewentualnej reprezentacji w sprawie o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego to zapraszam do kontaktu. Pomoc adwokata w tego rodzaju spraw jest zawsze przydatna. W Gorzowie Wielkopolskim wnioski o SDE rozpoznawane są przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. III Wydział Penitencjarny, a dla klientów z Choszczna i okolic Sąd Okręgowy w Szczecinie V Wydział Penitencjarny.

Prawo karne Gorzów / Choszczno
adwokat Szymon Prawucki

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki