W dniu 13 września 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wykroczeń przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powyższa zmiana dotyczy między innymi progu od którego kradzież przestaje być wykroczeniem i staje się przestępstwem. Kradzież jest tzw. przestępstwem przepołowionym, co oznacza że w pewnych sytuacjach jest wykroczeniem a innych przestępstwem. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń – kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei art. 278 § 1 Kodeksu karnego stanowi – kto zabiera w celu przywłaszczeniu cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dziś cezurę wyznacza wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 525 zł. Po zmianach, które w najbliższym czasie wejdą w życie, granicę wykroczenia stanowić będzie kwota 500 zł szkody. Ustalony prób będzie niezmienny i niezależny od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę czy innych czynników. Każda kradzież powodująca szkodę powyżej 500 zł będzie stanowiła przestępstwo opisane w Kodeksie karnym.

Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki Adwokat specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, w tym o wykroczenia. Usługi te polegają przede wszystkim na obronie oskarżonych w postępowaniu karnym (przygotowawczym jaki i sądowym w obu instancjach). Kancelaria prowadzi szereg spraw w Gorzowie Wlkp., Choszcznie i innych miejscowościach także w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych / oskarżycieli posiłkowych.

Jeżeli uważasz, że potrzebna jest Ci pomoc prawna w poprowadzeniu Twojej sprawy karnej to zapraszam do skontaktowania się z moją kancelarią adwokacką. Skorzystanie z usługi adwokata zajmującego się na co dzień prowadzeniem spraw karnych może tylko polepszyć sytuację procesową podejrzanego/oskarżonego, dlatego warto rozważyć taką możliwość.

Prawo karne Gorzów, prawo karne Choszczno
adwokat Szymon Prawucki

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki