Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów Każdy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Uregulowania w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy pomoc materialna dla studenta może…

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki