Jak już pisałem w jednym z moich wcześniejszych artykułów, przesłanki orzeczenia rozwodu mogą być skomplikowane. Pomimo wystąpienia tzw. pozytywnych przesłanek do orzeczenia rozwodu (tj. zupełności i trwałości rozkładu pożycia), sąd nie jest uprawniony do rozwiązania małżeństwa przez rozwód w dwóch sytuacjach: Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków…

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Zacytowany przepis jest jasny, jednakże aby sąd orzekł rozwód muszą zostać spełnione odpowiednie przesłanki. Przede wszystkim między małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia….

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki