W moim biurze adwokackim, mieszczącym się przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski, praktykuję jako adwokat Gorzów i codziennie pomagam klientom w wielu skomplikowanych kwestiach prawnych.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 § 1 i § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Powyższe wskazuje wprost, że niezależnie od tego czy posiadamy władzę rodzicielską czy też mamy ją ograniczoną bądź jesteśmy jej pozbawieni – jako rodzice mamy prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem. W mojej praktyce zawodowej zarówno w Gorzowie Wielkopolskim, jak i w Choszcznie, ale także innych miejscowościach spotkałem się z sytuacjami kiedy to moi klienci mylili władzę rodzicielską z prawem do kontaktów z dzieckiem. Są to dwie, niezależne od siebie kwestie. Wobec czego rzeczą powszechną jest posiadanie np. ograniczonej władzy rodzicielskiej przez jednego z rodzica i jednocześnie sądownego uregulowania kwestii kontaktów z dzieckiem.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców – sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie (art. 1131 § 1 kro). Niestety, zazwyczaj rzeczywistość okazuje się inna i rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia. W przypadku braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy – tego typu sprawami w Gorzowie Wlkp. zajmuje się Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. III Wydział Rodzinny i Nieletnich, zaś w przypadku Choszczna – Sąd Rejonowy w Choszcznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sprawy rodzinne zazwyczaj wiążą się z wielkimi emocjami, dlatego też warto zastanowić się nad wsparciem w tego typie postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata bądź radcy prawnego.

W dzisiejszych czasach – w dobie powszechnego dostępu do Internetu – pojawiają się nowe formy kontaktów z dziećmi. W sprawie sądowej możliwe jest oprócz uregulowania kontaktów osobistych, także ustalenie kontaktów telefonicznych, ale również kontaktów za pośrednictwem komunikatorów internetowych takich jak Skype, Messenger itp.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem mogą złożyć także (niezależnie od uprawnień rodziców): dziadkowie, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej, a także inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Opłata sądowa od wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim wynosi 40,00 zł, sprawa prowadzona jest w trybie postępowania nieprocesowego.

W przedmiotowych sprawach warto skorzystać z pomocy adwokata, gdyż problemy rodzinne wiążą się z silnymi emocjami. Dlatego też każdy powinien rozważyć możliwość wsparcia adwokata w tego typu sprawie. Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki Adwokat specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych – głównie w obrębie swojej codziennej działalności obejmującej obszar województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego (Gorzów Wielkopolski, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Międzyrzecz, Choszczno, Stargard, Myślibórz).

adwokat Szymon Prawucki
Gorzów Wlkp., 29.10.2018 r.

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki