Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia spotka się z sytuacją kiedy odziedziczy spadek. Dziedziczenie może nastąpić na postawie ustawy, tj. na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego bądź na podstawie testamentu.

Kodek cywilny przewiduje dwie formy testamentów – testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Testament ustny zaliczany jest do drugiej z ww. form. Spadkodawca może oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków w przypadku wystąpienia jednej z niżej opisanych sytuacji:

  1. jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo
  2. jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Moja kancelaria adwokacka mieszcząca się w Gorzowie Wlkp. (oraz filia w Choszcznie) specjalizuje się w prowadzeniu spraw spadkowych, w tym także spraw gdzie do dziedziczenia doszło na podstawie testamentu ustnego.

Pamiętać należy, że treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W sytuacji, gdy ostatnia wola spadkodawcy nie zostanie spisana w powyższy sposób to można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Istotną okolicznością, w przypadku konieczności oświadczenia ostatniej woli w formie testamentu ustnego jest uczestniczenie w tej czynności świadków, którzy mogą pełnić tę funkcję. Kodek cywilny w tym zakresie nakłada pewne ograniczenia. Wyróżniamy tzw. niezdolność bezwzględną oraz względną bycia świadkiem przy sporządzaniu testamentu. Jednak z uwagi na obszerność tego tematu, zostanie on omówiony przy okazji jednego z kolejnych wpisów.

Przedmiotowy artykuł po raz kolejny dowodzi, że polskie przepisy prawa są skomplikowane i także w sprawach spadkowych pomoc adwokata może okazać się nieodzowna. Prawo spadkowe to rodzaj spraw, które Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki Adwokat prowadzi od początku swojego powstania. Działalność kancelarii obejmuje obszar całego kraju, jednak z uwagi na siedzibę mieszczącą się w Gorzowie Wlkp. oraz filię w Choszcznie – większość spraw spadkowych naszych klientów, w których uczestniczy adwokat Szymon Prawucki odbywa się przed Sądami Rejonowymi w Gorzowie Wielkopolskim, w Choszcznie, w Strzelcach Krajeńskich, w Stargardzie, w Międzyrzeczu, w Myśliborzu, w Sulęcinie czy w Szczecinie.

adwokat Szymon Prawucki

Gorzów Wlkp., 23.05.2019 r.

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki