System dozoru elektronicznego to system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Często jest to jedyna możliwość, aby uniknąć odbycia kary w jednostce penitencjarnej. W okresie udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego należy przebywać w miejscu odbywania kary (zazwyczaj w mieszkaniu, w którym na co dzień przebywa skazany bądź w innym wskazanym…

Jak już pisałem w jednym z moich wcześniejszych artykułów, przesłanki orzeczenia rozwodu mogą być skomplikowane. Pomimo wystąpienia tzw. pozytywnych przesłanek do orzeczenia rozwodu (tj. zupełności i trwałości rozkładu pożycia), sąd nie jest uprawniony do rozwiązania małżeństwa przez rozwód w dwóch sytuacjach: Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków…

W dniu 13 września 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wykroczeń przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powyższa zmiana dotyczy między innymi progu od którego kradzież przestaje być wykroczeniem i staje się przestępstwem. Kradzież jest tzw. przestępstwem przepołowionym, co oznacza że w pewnych sytuacjach jest wykroczeniem a innych przestępstwem. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 119 § 1…

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki