Pragnę poinformować, że w Kancelarii Adwokackiej Szymon Prawucki Adwokat istnieje już możliwość dokonywania płatności za świadczone usługi kartą płatniczą/kartą kredytową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów płatności bezgotówkowe możliwe są w chwili obecnej zarówno w siedzibie kancelarii adwokackiej w Gorzowie Wlkp., jak i w filii w Choszcznie. Kancelaria została wyposażona w jeden z najnowocześniejszych terminali płatniczych,…

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia spotka się z sytuacją kiedy odziedziczy spadek. Dziedziczenie może nastąpić na postawie ustawy, tj. na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego bądź na podstawie testamentu. Kodek cywilny przewiduje dwie formy testamentów – testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Testament ustny zaliczany jest do drugiej z ww. form. Spadkodawca może oświadczyć…

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (art. 1012 Kodeksu cywilnego). Zazwyczaj po śmierci najbliższej osoby nikt nie myśli o aspektach prawnych dotyczących dziedziczenia po osobie zmarłej. Niemniej kwestia ta jest bardzo istotna, gdyż w…

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art….

System dozoru elektronicznego to system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Często jest to jedyna możliwość, aby uniknąć odbycia kary w jednostce penitencjarnej. W okresie udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego należy przebywać w miejscu odbywania kary (zazwyczaj w mieszkaniu, w którym na co dzień przebywa skazany bądź w innym wskazanym…

W jednym z wcześniejszych artykułów opisywałem przesłanki orzeczenia rozwodu. Jednak w pewnych sytuacjach pomimo wystąpienia tzw. pozytywnych przesłanek do orzeczenia rozwodu (tj. zupełności i trwałości rozkładu pożycia) sąd nie jest uprawniony do rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Może tak się zdarzyć w dwóch sytuacjach: rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich…

W dniu 13 września 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wykroczeń przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powyższa zmiana dotyczy między innymi progu od którego kradzież przestaje być wykroczeniem i staje się przestępstwem. Kradzież jest tzw. przestępstwem przepołowionym, co oznacza że w pewnych sytuacjach jest wykroczeniem a innych przestępstwem. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 119 § 1…

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Zacytowany przepis jest jasny, jednakże aby sąd orzekł rozwód muszą zostać spełnione odpowiednie przesłanki. Przede wszystkim między małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia….

Miałeś wypadek komunikacyjny? Pośliznąłeś się bądź potknąłeś? Wypadek przy pracy? Śmierć osoby bliskiej? Dopuszczono się w stosunku do Twojej osoby błędu medycznego? Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki Adwokat zajmuje się m.in. dochodzeniem należnych odszkodowań swoim klientom na terenie całego kraju. Nasza kancelaria pomaga w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wyrządzonej szkody w wyniku różnych zdarzeń w życiu…

Każdemu z nas może przytrafić się wypadek czy kolizja na drodze. W takiej sytuacji ubezpieczyciel sprawcy szkody pokrywa przede wszystkim koszty naprawy uszkodzonego pojazdu. Oprócz powyższego, w zakres szkody (odszkodowania) wchodzi także możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego w uzasadnionym okresie naprawy pojazdu uszkodzonego w zdarzeniu drogowym. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy…

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki